BM 26
 

 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • نمایشگر بزرگ و خوانا
 • WHO،تشخیص آریتمی 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 57
 

 • فشارسنج بازویی
 • نمایشگر با نور سفید

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 57
 

 • فشارسنج مچی
 • نمایشگر خوانا

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 95
 

 • فشارسنج بازویی
 • نمایشگر بزرگ و خوانا

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 28
 

 • فشارسنج بازویی
 • نمایشگر خوانا

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 80
 

 • نشانگر حالت استراحت برای اندازه گیری دقیق
 • بسیار باریک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 50
 

 • فشارسنج مچی
 • بسیار باریک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 49
 

 • فشار سنج بازویی سخنگو
 • سخنگو به زبان های آلمانی، فرانسه، انگلیسی

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 40
 

 

 • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 70
 

 • با نشانگر انحصاري حالت استراحت
 • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک
 • نشانگر انحصاري حالت استراحت resting

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
AC adapter(BM20)
 

 

230 ولت

یورو پلاگین برای هماهنگی با 60601

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
AC adapter (BM16)
 

 

230 ولت

یورو پلاگین برای هماهنگی با 60601

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
Cuff (BM20)
 

 

اندازه کاف: 32-42 سانتی متر

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
Cuff (BM16)
 

 

اندازه کاف: 34-46 سانتی متر

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 60
 

 • فشارسنج مچي BC60
 • با نشانگر انحصاري حالت استراحت
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
 • نشانگر انحصاري حالت استراحت resting
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 58
 

 • فشارسنج مچي BC58
 • با نمايشگر لمسي
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
 • نمايشگر لمسي
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 44
 

 • فشارسنج مچي BC44
 • کارکرد آسان
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
 • کارکرد آسان
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 32
 

 

 • فشارسنج مچی BC32
 •  اندازه گیری فشار خون به صورت تمام
 • اتوماتیک
 •  میانگین فشارخون صبح و شب در 7روز

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 31
 

 • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ
 • نمایشگر واضح

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 30
 

 • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ
 • ذخیره 3 اندازه گیری آخر
 • نمایشگر واضح

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 20
 

 • فشارسنج مچي BC20
 • با مهر تأييد کيفيت
 • داراي مهر کيفيت انجمن فشارخون آلمان
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 19
 

 • فشارسنج مچي سخنگو BC19
 • (3 زبان)
 • فشارسنج سخنگو آلماني ، انگليسي و اسپانيايي
 • رده بندي WHO

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 16
 

 • فشارسنج مچي BC16
 • طراحي زيبا
 • رده بندي WHO
 • تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 90
 

 • فشارسنج بازویی بیسیم
 • شامل جعبه سفید و کابل برای انتقال آسان
 • دسترسی آسان در هر زمان و هر مکان توسط
 • نرم افزار

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 85
 

 • جدید:در دسترس از ژانویه2014
 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • انتقال داده ها از طریق بلوتوٍث به گوشی های هوشمند 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 75
 

 • جدید:در دسترس از ژانویه2014
 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • انتقال داده ها از طریق فن آوریNFCو USB 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 65
 

 • اندازه گیری فشار خون به صورت تمام
 • اتوماتیک
 • کاربرد آسان به خاطر شکل ارگونومیک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 60
 

 • با نشانگر انحصاري حالت استراحت
 • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک
 • نشانگر انحصاري حالت استراحت resting
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 58
 

 • با نمايشگر لمسي
 • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک
 • نمايشگر لمسي
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 55
 

 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • شاخص  استراحت 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 47
 

 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • شاخص  استراحت
 • نمایشگر LCDخوانا
 • 30*4جایگاه حافظه 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 45
 

 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • نمایشگر LCDخوانا 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 44
 

 • فشارسنج بازويي BM44
 • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک
 • استفاده آسان
 • رده بندي WHO

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 40
 

 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • نمایشگر LCDخوانا 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 35
 

 • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک
 • ميانگين فشارخون: از تمام اطلاعات ذخيره شده.
 • ميانگين فشارخون در صبح هفت روز گذشته
 • ميانگين فشارخون در شب هفت روز گذشته

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 20
 

 • با مهر کيفيت
 • درجه بندي گروه سلامت مصرف کننده آلمان: خوب
 • مهر تأييد از انجمن فشارخون آلمان
 • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 19
 

 • فشارسنج سخنگو به زبانهاي آلماني ، انگليسي ، فرانسه ، اسپانيايي و روسي
 • تشخيص آريتمي
 • رده بندي WHO

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 16
 

 • فشارسنج بازويي BM16
 • طراحي زيبا
 • رده بندي WHO
 • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
. .
 
Close
 Powered by Boardiran.
Close